ขออภัยค่ะขณะนี้ทาง I-NURSEHOMECARE หยุดให้บริการชั่วคราว ขณะนี้มีผู้แอบอ้างในการใช้ชื่อ ไอ เนิิร์ซ โฮม แคร์ในการให้บริการ ขอแจ้งให้ลูกค้าทุกท่านทราบว่าทางเราไม่มีสาขาใดๆทั้งสิ้น โปรดระวังในการแอบอ้าง

 เว็บไซต์สำเร็จรูป